LDT Bílý Potok pod Smrkem

        13. - 20. 8. 2022

                                        

Součástí bohatého programu LDT bude i pravidelný trénink volejbalu pro všechny zájemce (zkušené i nezkušené), které povede bývalý reprezentant ČR Vladimír Sobotka.

Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 3.100,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 1.500,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 31.3.2022, zbývající částku 1.600,- Kč do 31.5.2022. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. symbol: 130822, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!