LDT Bílý Potok pod Smrkem

        12. - 19. 8. 2023

                                        

Součástí bohatého programu LDT bude i pravidelný trénink volejbalu pro všechny zájemce (zkušené i nezkušené), které povede bývalý reprezentant ČR Vladimír Sobotka.

POZNÁMKY K PŘIHLAŠOVÁNÍ

- cestovní smlouva musí být čitelně a řádně vyplněna

- do systému přihlášených bude evidována pouze smlouva ve formátu PDF

- systém akceptuje pro přihlášení pouze mail adresu: info@nuda-ne.cz

- před zasláním cestovní smlouvy zákonný zástupce zváží vůli a ochotu dítěte zúčastnit se LDT, nikoliv jen přání vlastní !!!

Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 3.900,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 1.750,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 31.3.2023, zbývající částku 2.150,- Kč do 31.5.2023. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. symbol: 120823, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!