LDT Bílý Potok pod Smrkem

        12. - 19. 8. 2023

                                        

Součástí bohatého programu LDT bude i pravidelný trénink volejbalu pro všechny zájemce (zkušené i nezkušené), které povede bývalý reprezentant ČR Vladimír Sobotka.

POZNÁMKY K PŘIHLAŠOVÁNÍ

- cestovní smlouva musí být čitelně a řádně vyplněna

- do systému přihlášených bude evidována pouze smlouva ve formátu PDF

- systém akceptuje pro přihlášení pouze mail adresu: info@nuda-ne.cz

- před zasláním cestovní smlouvy zákonný zástupce zváží vůli a ochotu dítěte zúčastnit se LDT, nikoliv jen přání vlastní !!!

CESTOVNÍ SMLOUVA bude zveřejněna dne 6.9.2022