LDT Bílý Potok pod Smrkem    

 17. - 24. 8. 2019

- dítě bude přihlášené pouze po zaslání řádně vyplněné cestovní smlouvy (elektronicky, osobně nebo poštou) a po zapsání do přehledu přihlášených dětí

- kapacita LDT je 90 dětí, po jejím naplnění již nebudou další žádosti a cestovní smlouvy akceptovány

- kapacita LDT 2018 byla naplněna již 15. 2. 2018 !!!

- k 27. 1. 2019 je LDT zcela obsazen !!!