LDT Bílý Potok pod Smrkem    

         15. - 28. 7. 2023


 POZNÁMKY K PŘIHLAŠOVÁNÍ

- cestovní smlouva musí být čitelně a řádně vyplněna

- do systému přihlášených bude evidována pouze smlouva ve formátu PDF

- systém akceptuje pro přihlášení pouze mail adresu: info@nuda-ne.cz

- před zasláním cestovní smlouvy zákonný zástupce zváží vůli a ochotu dítěte zúčastnit se LDT, nikoliv jen přání vlastní !!!

CESTOVNÍ SMLOUVA bude zveřejněna dne 15.8.2022 v 08:00