LDT Bílý Potok pod Smrkem    

         16. - 29. 7. 2022


Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 5.700,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 2.500,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 28.2.2022, zbývající částku 3.200,- Kč do 30.4.2022. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. symbol: 160722, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!