LDT Bílý Potok pod Smrkem     18. - 31. 7. 2020

Máme pro všechny skvělou zprávu - LDT se uskuteční !!!

INFORMACE KE KONÁNÍ LDT:

- čestné prohlášení nahrazuje potvrzení o bezinfekčnosti

- každé dítě musí mít dvě roušky na cestu autobusem (roušky podepsané + sáček)

- při nástupu do autobusu při odjezdu bude proveden vstupní filtr (měření teploty)

- režim LDT a hygienicko - protiepidemická opatření stanovená MZČR budou dodržovány dle doporučení pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

- při vlastní dopravě dětí na LDT je příjezd časově omezen na dobu mezi 13 a 14 hod., na místo před vjezdem do areálu, kde děti převezme zodpovědná osoba (vjezd a vstup do areálu je přísně zakázán)

Vzhledem ke stávajícím ekonomickým možnostem rodičů posouváme platby za LDT takto:

- záloha 2.000,- Kč do 31.5.2020

- doplatek 3.300,- Kč do 30.6.2020- přihlašování dětí od 6. 8. 2019

- dítě bude přihlášené pouze po zaslání řádně vyplněné cestovní smlouvy (elektronicky pouze ve formátu pdf, osobně nebo poštou) a po zapsání do přehledu přihlášených dětí

- kapacita LDT je 115 dětí, po jejím naplnění již nebudou další žádosti a cestovní smlouvy akceptovány