LDT Bílý Potok pod Smrkem    

         13. - 26. 7. 2024


POZNÁMKY K PŘIHLAŠOVÁNÍ

- cestovní smlouva musí být čitelně a řádně vyplněna

- do systému přihlášených bude evidována pouze smlouva ve formátu PDF

- systém akceptuje pro přihlášení pouze mail adresu: info@nuda-ne.cz

- před zasláním cestovní smlouvy zákonný zástupce zváží vůli a ochotu dítěte zúčastnit se DT, nikoliv jen přání vlastní

- některým dětem bylo sděleno, že se díky svému chování dalšího DT rozhodně nezúčastní a předpokládáme, že o tomto faktu budou informovat i zákonného zástupce

- ubytování dětí a jejich zařazení do oddílu či ubytování bude probíhat po příjezdu na DT a to na základě dohody mezi vedením tábora a vedoucími, s přihlédnutím k eventuálním přáním dětí

- vedení DT žádá zákonné zástupce o informace ohledně jiných zdravotních omezeních (fyzických či psychických), jejichž neuvedení může vést až k opuštění DT, bez možnosti jakékoliv náhrady

- včasné zaslání cestovní smlouvy je pouze jedno z kritérií pro zařazení na seznam přihlášených

- DT je určen pro děti, které v roce konání tábora dosáhnou věku 15ti let


Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 7.100,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor. Zálohu 3.500,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 29.2.2024, zbývající částku 3.600,- Kč do 30.4.2024. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. Symbol: 130724, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!