LDT Bílý Potok pod Smrkem    

         15. - 28. 7. 2023


 Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 6.800,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 3.000,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 28.2.2023, zbývající částku 3.800,- Kč do 30.4.2023. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. Symbol: 150723, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!