LDT Bílý Potok pod Smrkem    

         13. - 26. 7. 2024


Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 7.100,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na LDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor. Zálohu 3.500,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 29.2.2024, zbývající částku 3.600,- Kč do 30.4.2024. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. Symbol: 130724, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!