Zimní dětský tábor                              11. 2. - 18. 2. 2023

- bez lyžařského výcviku

Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 5.200,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na ZDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 2.100,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 15.1.2023, zbývající částku 3.100,- Kč do 10.2.2023. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. Symbol: 150123, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!