PDT Bílý Potok pod Smrkem

         25. - 30. 10. 2022

 

Úhrada nákladů:

Cena poukazu činí 3.000,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na PDT přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Zálohu 1.500,- Kč nebo celou platbu je nutno uhradit nejpozději do 30.9.2022, zbývající částku 1.500,- Kč do 20.10.2022. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být zaplacena v hotovosti vkladem na účet, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 240272072/5500 , var. symbol: 251022, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.

VS a jméno dítěte - NUTNÉ !!!